US MBA mortgage market index week ending 23 September 2016

  • Mortgage index 527.1 vs 530.8 prior

  • Purchase index 222.8 vs 221.1 prior

  • Refi index 2273.2 vs 2309.6 prior

  • 30yr mortgage rate 3.66% vs 3.70% prior

MBA purchase index